Beleid en financiën

Hier vind je de belangrijkste informatie over het onderwijs- en onderzoeksbeleid van de UvA en de financiën.

Voorbeelden zijn het Instellingsplan, de Onderwijsvisie en het Besturingsmodel. Verschillende beleidsnotities van de Universiteit van Amsterdam zijn uitgebracht in een reeks boekjes.Op het gebied van financiën vind je hier de meest recente documenten over de begroting, jaarrekening, de allocatie, huisvesting en het kostenmodel. De animaties en infographics over de financiën van de UvA bieden op eenvoudige wijze inzicht in complexe materie. 

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

13 december 2016