Research Data Management

De digitalisering van onderzoeksdata maakt snellere en nieuwe vormen van (her)gebruik en delen van data mogelijk. Daarom is zorgvuldig omgaan met onderzoeksdata – research data management (RDM) – meer dan ooit van belang.

Goed research data management is in alle stadia van het onderzoek van belang: bij de subsidieaanvraag en voorbereiding van het onderzoek, tijdens het verwerven en bewerken van ruwe data, tijdens het schrijven van publicaties over het onderzoek, en na afloop van het onderzoek bij het opslaan en publiceren van de data in een elektronisch archief (repository).

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

Programma UvA RDM Support

13 november 2014