Check de toelating

Inschrijven bachelor

Check de toelatingseisen van je opleiding.

Je vindt de toelatingseisen bij de studie van je keuze, onder 'Toelating en inschrijving'.

Voor sommige bachelors moet je je, naast Studielink, ook inschrijven bij de opleiding zelf. Of er geldt een numerus fixus/selectie of intakeprocedure. Ook is de deadline voor inschrijving soms anders dan 1 mei.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

14 oktober 2015