UvA en scholen

Voor schooldecanen en vakdocenten is er een eigen site: scholen.uva.nl. Hier vindt u alle informatie en nieuws omtrent studiekeuze en vakverdieping.

Voor uw leerlingen biedt de UvA diverse activiteiten, op de UvA en bij u op school, die helpen bij het maken van een bewuste studiekeuze. Ook zijn er activiteiten gericht op vakverdieping en zijn er nascholingsmogelijkheden voor docenten.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

27 oktober 2014