Midden-Oostenstudies

In het masterprogramma Midden-Oostenstudies bestudeer je het hedendaagse Midden-Oosten en Noord-Afrika vanuit interdisciplinair of juist specialistisch perspectief. Er zijn drie richtingen: Arabische studies, Hebrew and Jewish Studies en Midden-Oostenstudies.Arabische studies

Het taalspecifieke traject Arabische studies biedt een specialistisch masterprogramma voor studenten met bachelorniveau Arabische taalvaardigheid. Je leert intensief te werken met Arabische bronnen en je verdiept je in de moderne Arabische literatuur, maatschappij en sociolinguïstiek. Middels keuzevakken of tutorials zet je je eigen koers uit. Je ontwikkelt je tot een volwaardig arabist.

Hebrew and Jewish studies

Het traject Hebrew and Jewish Studies biedt de mogelijkheid tot verbreding en verdieping op het terrein van de Joodse cultuurgeschiedenis. Je krijgt inzicht in het internationale veld van de Joodsestudies, en verdiept je in een deelgebied naar keuze, van oudheid tot heden. Middels tutorials en stages bereid je je voor op een carrière in onderzoek, educatie, museum- of erfgoedsector.

Midden-Oostenstudies

De richting Midden-Oostenstudies is een interdisciplinaire opleiding waar de geesteswetenschappelijke en sociaalwetenschappelijke expertise op het gebied van het Midden-Oosten samenkomt. Je krijgt vat op een van de meest besproken regio’s van de wereld en leert zinvolle uitspraken te doen over de sociale, politieke en religieuze ontwikkelingen in de regio. Je ontwikkelt je tot Midden-Oostendeskundige met interdisciplinaire expertise.

Waarom Midden-Oostenstudies aan de UvA?

Door universiteitsbrede samenwerking ontstaat een rijk en interdisciplinair palet aan keuzemogelijkheden variërend van internationale betrekkingen tot islamitisch recht en van literatuur tot religiewetenschappen. Voor alle richtingen geldt:

  • Je krijgt college van specialisten in het vakgebied; onderzoek en onderwijs sluiten nauw aan in dit masterprogramma.
  • Aan de UvA werken meer dan zeventig onderzoekers op het gebied van Midden-Oostenstudies, het Arabisch en Joodse studies. Tijdens je opleiding kom je eenvoudig in contact met specialisten die in jouw interessegebied actief zijn.
  • De richting Arabische studies biedt als enige opleiding in Nederland een gespecialiseerd mastertraject Arabistiek binnen de context van een uitgesproken modern profiel.
  • De richting Hebrew and Jewish studies biedt als enige opleiding in Nederland op maat gesneden verdiepingsprogramma in de Joodse studies, met persoonlijke begeleiding. 
  • De richting Midden-Oostenstudies aan de UvA wordt gekenmerkt door zijn focus op hedendaagse kwesties en de moderne geschiedenis.

Diploma

Midden-Oostenstudies is een geaccrediteerde masteropleiding. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Midden-Oostenstudies en de titel Master of Arts (MA).

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de factsheet.


Diploma
MA Midden-Oostenstudies
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands, Taal van de opleiding
Start
September
CROHO-code
60842

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen