Amsterdam IT-Audit Programme (AITAP)De RE opleiding voor IT auditors

De informatievoorziening vormt de ruggengraat van een organisatie/onderneming. Dat geldt voor het besturen en uitvoeren van primaire en secundaire bedrijfsprocessen, maar betreft ook het daarover afleggen van interne en externe verantwoording. Informatietechnologie is daarbij onontbeerlijk. In het belang van een adequate beheersing van bedrijfsprocessen worden in toenemende mate eisen gesteld aan de kwaliteit van de geautomatiseerde informatievoorziening. IT auditors zijn bij uitstek de professionals die zekerheden verschaffen en adviseren over die kwaliteit.

De post-initiële opleiding Amsterdam IT Audit Programme (AITAP) verschaft de competenties en vaardigheden die IT auditors onderscheiden in hun assurance en advisory rol. Deze opleiding is geschikt voor afgestudeerden met een academische opleiding.

Waarom AITAP studeren aan de UvA?

  • Focus op wetenschap én praktijk gedoceerd door erkende professionals met een wetenschappelijke achtergrond, specialismen en/of brede praktijkervaring;
  • Onderwijs in kleine groepen;
  • Tweejarig parttime programma met studieondersteuning voor internationaal erkende CIA en CISA kwalificaties;
  • Administratieve organisatie en interne controle (ook wel BIV/AO en Accounting Information Systems) worden op landelijk RA-niveau getentamineerd;
  • NOREA, de beroepsorganisatie voor Register EDP Auditors (RE’s), erkent deze opleiding voor IT Auditors;
  • De opleiding is evenzeer geschikt voor professionals die niet alleen assurance maar ook advisory (consultancy) services bieden, waarin geadviseerd wordt over de beheersing van informatietechnologie en de informatievoorziening in een breed perspectief;
  • Vanaf september 2018 wordt het vak Data Science aangeboden;
  • Vanaf 2018 is het mogelijk om in te stromen voor het volledige AITAP programma per per september 2018 of per februari 2019;
  • Verkort traject voor Register Accountants (RA’s), Register Controllers  (RC’s) en Register Operational Auditors (RO’s). 

Wie kiest voor de AITAP opleiding geniet geactualiseerd onderwijs van inspirerende docenten uit de wetenschap en/of rijke praktijk.


Diploma
RE
Vorm
Deeltijd
Studielast
71 EC, 24 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, september

Gepubliceerd door  Economie en Bedrijfskunde

Amsterdam IT-Audit Programme