Executive programme Content Marketing

Strategische ingebedde en integrale benadering van contentmarketing“Met inzichten vanuit de communicatiewetenschap en best practices in dialoog met de deelnemers, gaan we kennis en ervaringen uitwisselen. Deelnemers krijgen handvatten mee om binnen hun organisatie daadwerkelijk contentmarketing strategisch en integraal te verankeren en te organiseren.”

Prof. dr. Ed Peelen, bijzonder hoogleraar Content Marketing, UvA

Contentmarketing ontwikkelt zich in hoog tempo en krijgt steeds vaker een strategische rol. De mogelijkheid bestaat om de visie, missie en doelen van de organisatie uit te dragen naar alle relevante stakeholders. Corporate communicatie is een belangrijke speler om deze uitdaging op te pakken. Tegelijkertijd dringt het besef door dat content een doorvertaling moeten krijgen naar de ‘business’. In het aantrekken, bedienen en binden van klanten en gebruikers moet de waarde van de content blijken. Hiermee ontstaat behoefte aan een integrale benadering van contentmarketing en een vervlechting van de disciplines communicatie en marketing.

AAGS

Fotograaf: AAGS

Deze strategisch ingebedde en integrale benadering van contentmarketing brengt vragen met zich mee waarop we in deze masterclass vanuit theorie en praktijk antwoorden formuleren. De masterclass is bedoeld voor communicatie- en marketingprofessionals die behoefte hebben aan verdieping en actualisering van hun kennis omtrent de strategische inzet van contentmarketing in hun organisatie.

Tijdens deze masterclass behandelen we de volgende vragen en onderwerpen

  • Hoe kunnen we contentmarketing strategisch en integraal benaderen?
  • Hoe kunnen we doelgericht resultaat boeken met contentmarketing?
  • Hoe komen we tot de invulling van de contentstrategie, contentmix en contentverspreiding via owned, paid en earned media?
  • Hoe organiseren we contentmarketing?
  • Vertaling van inzichten vanuit academisch communicatie-onderzoek naar contentmarketing.
  • Best practices.
  • Hoe kunnen we contentmarketing binnen onze eigen organisatie naar een hoger plan tillen?

Diploma
Certificaat
Type
Contractonderwijs
Vorm
Kortlopend
Toelatingseisen
Vooropleiding nodig
Voertaal
Nederlands
Start
November

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen