Open UvA-Colleges

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Als je wilt kennismaken met het juridisch vakgebied maar niet van plan bent de hele rechtenstudie te volgen, dan is het volgen van een of meer onderdelen via de Open UvA-Colleges een goed alternatief.

Als je op contractbasis onderwijs volgt aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA, schrijf je je niet in voor een heel studiejaar, maar kies je een of meer onderdelen uit het reguliere programma. Alle colleges van de faculteit staan in principe open voor geïnteresseerden, onder de noemer ‘Open UvA-Colleges’. Wél is het belangrijk dat je voorkennis vergelijkbaar is met het niveau van de andere studenten bij een bepaald college.

Aanbod

Het volledige aanbod van cursussen die je kunt volgen via de Open UvA-Colleges bij de FdR kun je vinden in de UvA Studiegids. Je kunt het vakaanbod in de Studiegids filteren op onderwijsinstelling:

  • Amsterdam College of Law voor bachelorvakken
  • Amsterdam Graduate Law School voor mastervakken

Uitzonderingen

Van de volgende opleidingen staan de vakken niet open voor deelname via contractonderwijs:

  • Master International Tax Law (alle vakken)
  • Master International Criminal Law (alle vakken)
  • Master Informatierecht (alle vakken)
  • Master Law and Finance (aantal vakken)
  • Research master Public International Law (aantal vakken)
  • Honoursprogramma van de bachelors (alle vakken)
  • Minor Law and Economics (alle vakken)

Plaats en tijd

De colleges worden gegeven op de Roeterseilandcampus in het centrum van Amsterdam.

Het onderwijs aan de UvA is ingedeeld in semesters van elk 20 weken. De colleges in het 1e semester lopen van september tot eind januari, in het 2e semester lopen ze van februari tot juni. Het precieze tijdstip en de zaal waarin de colleges plaatsvinden, staat op de roosterwebsite.

Locatie

Certificaat

Als je het tentamen met een voldoende hebt afgerond, ontvang je hiervan een certificaat van de onderwijsadministratie.

Als je op het tentamen een onvoldoende behaalt, kun je het tentamen opnieuw afleggen bij de eerstvolgende herkansing. Dit zijn de enige twee momenten om het tentamen (en dus het certificaat) te behalen.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

7 maart 2018